Głowienka (Aythya ferina)


Głowienka - Aythya ferina
Głowienka (Aythya ferina; ang. Common Pochard, Pochard) - nazywana także kaczką rdzawogłową to średniej wielkości ptak wodny z rodziny kaczkowatych o długości ciała 42-55 cm, rozpiętości skrzydeł około 75 cm i wadze 700-1100 g. Zamieszkuje Europę Środkową i Wschodnią oraz pas w Azji Środkowej po Mandżurię i północną Japonię. Południowe populacje są osiadłe, a północne wędrowne. Przeloty w III-IV i X-XI. Zimuje w basenie Morza Śródziemnego, na Bliskim Wschodzie, w subsaharyjskiej Afryce i Azji Południowej oraz na Dalekim Wschodzie.

Samiec w szacie godowej ma głowę i górę szyi rdzawokasztanowe, dół szyi i pierś oraz podogonie i ogon czarne. Wierzch i boki szare z drobnym ciemniejszym poprzecznym prążkowaniem, brzuch biały. Samica brązowa, wierzch i boki jaśniejsze, a brzuch biały. Osobniki młodociane i samce w upierzeniu spoczynkowym podobne do samicy.

Jedna z najliczniejszych lęgowych kaczek w Polsce, Występuje na całym niżu, najchętniej na stawach hodowlanych i jeziorach eutroficznych o bujnej roślinności wynurzonej, ale także na starorzeczach, w torfiankach i zbiornikach zaporowych. Chętnie w koloniach mew.

Żyje w słodkowodnych, gęsto zarośniętych zbiornikach, głównie o dużej powierzchni i głębokości. Pożywienie to gównie rośliny wodne, ale i drobne zwierzęta wodne, które zdobywa podczas nurkowania.

Gniazdo zakłada na lądzie (zagłębienie) lub w szuwarach (kopiec z roślinności), pod osłoną gęstej roślinności, zazwyczaj w pobliżu wody. Często na wyspach. W ciągu roku wyprowadza jeden lęg, składając w kwietniu - lipcu 6 do 10 zielonoszarych lub oliwkowych jaj o średnich wymiarach 62x44 mm i przeciętnej masie 66 g. Podczas gniazdowania w wysokim zagęszczeniu często samice podrzucają sobie wzajemnie jaja do gniazd. Jaja wysiaduje samica przez okres 24-28 dni. Zagniazdownik, pisklęta usamodzielniają się po 50-55 dniach.

Stosunkowo łatwy do obserwacji, gdyż chętnie przebywa na otwartej wodzie, często w towarzystwie czernic. Gatunek łowny z okresem ochronnym.


Głowienka - podobne gatunki

Głowienka jest łatwo rozpoznawalna po wysklepionej głowie i ciemnym dziobie z jasną przepaską. W locie można ją łatwo odróżnić od podobnych gatunków grążyc po szarym pasku skrzydłowym (a nie białym).© Jurek Grzesiak 2010 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Głowienka