Kaczka krzyżówka (Anas platyrhynchos)


Kaczki krzyżówki - Anas platyrhynchos
Kaczka krzyżówka (Anas platyrhynchos), ang. Mallard jest najpospolitszą kaczką występującą w Polsce. Można ją spotkać na prawie wszystkich zbiornikach wodnych. Zamieszkuje nawet małe stawy w parkach w dużych miastach, rowy i szybko przyzwyczaja się do człowieka. Żywi się drobnymi zwierzętami wodnymi i kawałkami roślin. Na wiosnę i zimę kaczory przybierają piękną szatę godową, a latem i jesienią stają się podobne do samic, ale mają żółty dziób. Krzyżówki jak większość kaczek w czasie letniego pierzenia jednocześnie tracą większość piór, a tym samym zdolność latania. Dlatego zaszywają się na kilka tygodni w niedostępnych miejscach aby przetrwać ten okres. Gnieżdżą się albo w pobliżu wody w trzcinach albo daleko od wody nawet w starych wierzbach. Samica znosi 9-13 zielonkawo-szarych jaj. Krzyżówki są zagniazdownikami.


Kaczki krzyżówki - Anas platyrhynchos

Samiec w szacie godowej
Na zdjęciach samce krzyżówki, w szacie godowej (powyżej) i spoczynkowej (poniżej).

Samiec w szacie spoczynkowej
Samiec krzyżówki w szacie spoczynkowej różni się od samicy między innymi jasnym,
jednolicie ubarwionym dziobem.


Samica krzyżówki z pisklętami
Samica kaczki krzyżówki z pisklętami

Para krzyżówek

Samica krzyżówki

samica z zaburzeniami koloru upierzenia
Samica krzyżówki z zaburzeniami koloru upierzenia.


Kaczka krzyżówka - podobne gatunki

samica krzyżówki
Bardzo podobna do kaczki krzyżówki jest krakwa. Wyróżnia się jednak białym lusterkiem na skrzydle (u krzyżówki jest niebieskie). Od samicy rożeńca jest łatwo rozpoznawalna po bardziej krępej budowie ciała i krótszej szyi.


Krakwa
Krakwa

Świstun
Świstun

Głowienka
Głowienka

Cyraneczka
Cyraneczka

Czernica
Czernica


© Jurek Grzesiak 2009 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Kaczka krzyżówka