Krakwa (Anas strepera)


Krakwa - Anas strepera
Krakwę (Anas strepera), ang. Gadwall, bardzo łatwo można pomylić z krzyżówką. Jest jednak nieco mniejsza, a we wszystkich szatach rozpoznawalna jest po białym lusterku na skrzydle (u krzyżówki jest butelkowo zielone). Samiec w szacie godowej (zdjęcie obok) jest ciemno popielaty z ciemno szarym dziobem. W locie rozpoznawalna po białym brzuchu (podobnie jak u świstuna). W Polsce gniazduje ok. 1500 par, stosunkowo licznie zimuje. Zasiedla płytkie wody stojące i wolno płynące bogate w pokarm. Na zimowiskach pojawia się także na wodach słonawych. Jest o wiele bardziej płochliwa niż krzyżówka i raczej nieufna w stosunku do człowieka. Krakwy żywią się pokarmem roślinnym, drobne wodne bezkręgowce mają mniejsze znaczenie. Zbierają pokarm z powierzchni wody lub płytko się zanurzają. Nurkują o wiele rzadziej niż np. krzyżówki. Krakwy mogą korzystać z obecności innych ptaków wodnych np. łysek, którym odbierają pokarm wydobyty z głębi dzięki czemu mogą przebywać na wodach dla nich za głębokich. Gniazdo ukrywają w gęstej roślinności w pobliżu wody. Lęgi od maja do czerwca jednak głównie w maju. Wysiaduje samica i sama później wodzi pisklęta.


Krakwa - podobne gatunki

Krzyżówka
Krzyżówka

Krakwa od krzyżówki różni się przede wszystkim białym lusterkiem na skrzydle.


© Jurek Grzesiak 2010 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Krakwa