Rożeniec (Anas acuta)


Rożeniec - Anas acuta
Rożeniec (Anas acuta) ang. Northern Pintail, jest skrajnie nielicznie gniazdującą w Polsce kaczką. Samiec ma charakterystyczne, czarno-białe upierzenie. Samieca jest podobna do samicy krzyżówki, lecz ma dłuższą i cieńszą szyję, duże czoło oraz smukły, szary dziób, także dość długi, ostro zakończony ogon. Samiec w szacie spoczynkowej jest podobny do samicy. Pokarmem rożeńca są zarówno rośliny jak i drobne zwierzęta. Spośród wszystkich kaczek pływających najlepiej nurkuje. Jest to gatunek lęgowy na północy Eurazji. Gniazda zakłada głównie na wodach stojących, często rozległych i płytkich rozlewiskach rzek, starorzeczach, stawach (umieszcza je na ziemi, ukryte w roślinności). Rożeniec w Polsce gniazduje skrajnie nielicznie (40-60 par). Trzy główne tereny lęgowe tej kaczki to doliny Biebrzy i Narwi oraz środkowy bieg Warty. Populacja lęgowa jest zagrożona wyginięciem, a ilość gniazdujących osobników maleje. Podczas przelotów w Polsce dość liczny, w szczególności na północy kraju (pojezierza), dolinie Noteci i dolnej Warty. Zatrzymuje się w ujściach większych rzek, przybrzeżnych jeziorach i większych zbiornikach wodnych, sporadycznie na Bałtyku. Rożeniec nielicznie zimuje na zachodzie Polski


Rożeniec - podobne gatunki

samiec rożeńca w szacie godowej
Samiec tej pławicy jest bardzo łatwo rozpoznawalny (na zdjęciu obok). Samica i młode mają charakterystyczne, wysmukłe szyje, wysklepione głowy i długie dzioby.
Poniżej znajdują się linki do opisów innych kaczek występujących w Polsce.© Jurek Grzesiak 2010 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Rożeniec