Edredon (Somateria mollissima)


Edredon - Somateria mollissima
Edredon (Somateria mollissima), ang. Common Eider, jest łatwo rozpoznawalny po trójkątnym profilu głowy i klinowatym dziobie. Samica skromnie ubarwiona, kolorystycznie podobna do samicy krzyżówki. Samiec w szacie godowej ma grzbiet, pierś i szyję białe, wierzch głowy, kuper i większe pokrywy skrzydłowe czarne oraz zielonkawe boki szyi i potylicę.
Edredony mają charakterystyczny wygląd głowy: obserwowane z boku, grzbiet dzioba i czoło tworzą linię prostą.
Lęgi edredonów odbywają się na wybrzeżach północnego Atlantyku, w północnej Syberii, Skandynawii i Irlandii. Gniazduje na wybrzeżu. Gniazdo buduje na ziemi, chętnie pod osłoną krzewu lub skał. Gniazdo jak u innych kaczek wyściełane jest piórami puchowymi samic, w niektórych regionach puch edredonów jest ceniony jako surowiec do wyrobu odzieży. Grupy piskląt często łączą się w stada zwane przedszkolami, którymi zajmuje się kilka samic z kolonii.< /br> Edredony preferują prawie wyłącznie pokarm zwierzęcy, najczęściej ziadają mięczaki (w szczególności małże) i skorupiaki.< /br> W Polsce Edredon jest gościem zimowym i przelotnym. Najczęściej na wybrzeżu, bardzo rzadko w głębi kraju.< /br> Od czerwca na Morzu Północnym pojawiają się stada samców, które zbierają się na pierzenie, kiedy tracą efektowną szatę godową. Samice przybywają na pierzenie później.
zdjęcie samicy edredona
Powyżej samica, poniżej młody samiec.

Edredon zimą - młody samiec© Jurek Grzesiak 2004 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Edredon