Biegus morski (Calidris maritima)


Biegus morski - Calidris maritima
Biegus morski (Calidris maritima), ang. Purple Sandpiper, jest nieco większy i bardziej krępy od biegusa zmiennego. Dziób dość krótki, lekko zagięty do dołu. W szacie spoczynkowej łatwo rozpoznawalny po ciemno-żółtych nogach i żółtej nasadzie dzioba oraz po ciemnym wierzchu. W szacie godowej pióra na płaszczu z rdzawymi krawędziami. Gniazduje w tundrze. Po okresie lęgowym przebywa na kamienistych i skalistych wybrzeżach. W Polsce spotykany bardzo rzadko - stwierdzony ok. 40 razy (najprawdopodobniej często nie zauważany) głównie w IX - XI, wyjątkowo zimuje. Prezentowane zdjęcia zostały zrobione 8 lutego 2003 r. w Kołobrzegu.


Biegus morski - podobne gatunki

biegus morski na falochronie
Biegus morski we wszystkich szatach jest stosunkowo ciemny. W spoczynkowej (na zdjęciu obok) cały jest ciemnoszary, ma żółtawe nogi i pomarańczową nasadę dzioba.

Inne biegusy pojawiające się w Polsce na przelotach to: piaskowiec, biegus rdzawy, krzywodzioby, zmienny (skrajnie nielicznie gniazduje), płaskodzioby, płowy, arktyczny, malutki i mały oraz gatunki wyjątkowo zalatujące (stwierdzone poniżej pięciu razy): biegus wielki, tundrowy, karłowaty, białorzytny i długoskrzydły.
© Jurek Grzesiak 2010 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Biegus morski