Piaskowiec (Calidris alba)


Piaskowiec - Calidris alba
Piaskowiec (Calidris alba), ang. Sanderling to średni ptak wędrowny z rodziny bekasowatych o następujących wymiarach: długość ciała 18-20 cm; rozpiętość skrzydeł 34-40 cm, waga 40-100 g.
Jest trochę podobny do biegusa zmiennego (taka sama wielkość), ale mocniejszy w budowie i z grubszym dziobem.
Nie występuje wyraźny dymorfizm płciowy. W upierzeniu godowym wierzch ciała rdzawy z ciemnymi plamkami, które są większe na grzbiecie i pokrywach skrzydłowych. Spód ciała i podgardle białe. Prosty dziób i nogi czarne. W szacie spoczynkowej wierzch ciała popielatoszary, a czoło, brew i spód białe. W przedniej części pokrywy skrzydłowej charakterystyczna czarna plama. Osobniki młodociane podobne do dorosłych w upierzeniu spoczynkowym, jednak wierzch ich ciała pokrywają czarne plamy. Później w lecie, twarz i gardło stają się ceglaste. Młodociany ptak jest czarno-biały i dużo bardziej kontrastowy niż dorosły. Zimą ptak jest bardzo blady, prawie biały (oprócz ciemnej łaty na ramieniu), co stało się źródłem jego nazwy.
Zamieszkuje Archipelag Arktyczny, północną Grenlandię, Svalbard, Nową Ziemię, Półwysep Tajmyr, Wyspy Nowosyberyjskie, ujście Leny i północny skraj Alaski. Zimuje na morskich wybrzeżach począwszy od środkowej części Ameryki Północnej po Amerykę Południową oraz na wybrzeżach Europy Zachodniej i Południowej, Afryki Północnej przez azjatyckie wybrzeża Oceanu Indyjskiego oraz Australii i niektórych wysp Oceanii.
W Polsce podczas przelotów spotykany licznie na wybrzeżu, a w głębi kraju nieregularnie i nielicznie.
Jest on wytrwałym wędrowcem, który pokonuje od 3.000 do 10.000 km z miejsc lęgowych do terenów zimowania. Migrację na północ rozpoczyna w marcu, a na południe we wrześniu-październiku.
Jego typowy biotop to tundra. Poza okresem lęgowym występuje głównie na morskie wybrzeżach.
Pożywienie stanowią małe kraby i inne bezkręgowce. Podczas sezonu gniazdowego głównie jedzą owady i pokarm roślinny.
W ciągu roku wyprowadza jeden lęg lub rzadziej dwa, w krótkim odstępie czasu. Do gniazdowania wybiera suche, kamienne obszary, ale blisko wody na wysokości od 60 do 800 m. n.p.m. Gniazdo zakłada na ziemi. W czerwcu-lipcu składa 3-4 jaja. Wysiadują przez okres 24-32 dni obydwoje rodziców lub jeśli złożone zostały dwa lęgi, każde z rodziców wysiaduje jeden z nich. Młode usamodzielniają się pod koniec sierpnia lub z początkiem września. Gatunek chroniony.
Opracowano na podstawie polskiej, angielskiej i niemieckiej encyklopedii Wikipedia.Piaskowiec - podobne gatunki

Cechą charakterystyczną piaskowca jest brak tylnego palca. W szacie godowej głowa, pierś i grzbiet są rdzawe. Jest podobny do biegusów malutkiego i rdzawego. Od biegusa rdzawego różni się plamkowaną półobrożą.

Inne biegusy pojawiające się w Polsce to: biegus zmienny, biegus rdzawy, płaskodzioby, płowy, arktyczny, malutki i mały oraz gatunki wyjątkowo zalatujące (stwierdzone poniżej pięciu razy): biegus wielki, tundrowy, karłowaty, białorzytny i długoskrzydły.


© Jurek Grzesiak 2009 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Piaskowiec