Rybitwa białowąsa (Chlidonias hybridus)


Rybitwa białowąsa - Chlidonias hybridus
Rybitwa białowąsa (Chlidonias hybridus) to średniej wielkości ptak wodny z rodziny rybitw o wymiarach: długość ciała 24-28 cm, rozpiętość skrzydeł 65-70 cm, waga 60-100 g. Podgatunek Chlidonias hybridus hybridus zamieszkuje pas od południowo-zachodniej Europy poprzez Europę Środkową, zachodnią Rosję po Azję Środkową. Zimuje głównie w Afryce i na Bliskim Wschodzie. W Polsce bardzo nieliczny ptak lęgowy (900-1000 par). Jej środowisko to bagna i zbiorniki wodne o gęstej roślinności. Poza sezonem lęgowym również pola uprawne, laguny i morskie wybrzeża. Występuje na całym niżowym obszarze kraju, choć rozmieszczona bardzo nierównomiernie. Główne lęgowiska w dolinie górnej Wisły, na Lubelszczyźnie i Podlasiu. Na terenie stawów rybnych w Kotlinie Oświęcimskiej znajduje się największa ostoja rybitwy białowąsej w Polsce. Wędrowna: przylot V-VI, odlot VIII-IX. Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego. W szacie godowej wierzch głowy i kark czarny, boki głowy i szyi oraz pokrywy podskrzydłowe, podogonie i spód ogona białe, reszta ciała ciemnopopielata. Dziób i nogi czerwone. W szacie spoczynkowej bieleje. Popielaty jest jedynie wierzch ciała, czarna plama na potylicy nie zachodzi na okolice ciemieniową, dziób pozostaje czerwony, co pozwala na odróżnienie jej od rybitwy białoskrzydłej (Chlidonias leucoptera). Osobniki młodociane przypominają dorosłe w szacie spoczynkowej. Podgatunki różnią się odcieniem barwy popielatej i rozmiarem białych plam. Pożywienie to głównie owady i ich larwy, drobne ryby i żaby. Jest to ptak zakładający kolonie lęgowe (do kilkuset par) w rozległej roślinności szuwarowej. Gniazdo buduje na wodzie, na platformie z roślin. Wśród kolonii można spotkać liczne platformy mające nawet do metra średnicy. Do zbudowania platformy ptaki wykorzystują liście i łodygi roślinności wodnej. Na środku takiej budowli znajduje się mały dołek, w którym samica składa jaja. Rybitwa białowąsa jest gatunkiem monogamicznym (oboje rodzice odpowiedzialni są za wychowanie potomstwa).  W ciągu roku wyprowadza jeden lęg, składając w maju-czerwcu (w Europie) lub listopadzie-grudniu (w Afryce i Australii) 2-3 oliwkowe lub żółtobrązowe, ciemno plamkowane jaja. Wysiaduje przez okres 18-20 dni przez obydwoje rodziców. Pisklęta zaczynają latać w wieku około 3 tygodni. Łatwa do zaobserwowania tylko na lęgowiskach. Gatunek chroniony, wymieniony w Polskiej czerwonej księdze zwierząt jako wymagający szczególnej uwagi oraz w Dyrektywie ptasiej.


Rybitwa białowąsa - podobne gatunki© Jurek Grzesiak 2010 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Rybitwa białowąsa