Rybitwa rzeczna (Sterna hirundo)


Rybitwa rzeczna - Sterna hirundo
Rybitwa rzeczna (Sterna hirundo), ang. Common Tern, dawniej nazywana także zwyczajną jest najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem rybitwy w Polsce. Łatwo ją pomylić z podobną rybitwą popielatą (sterna paradisea), regularnie przelotną i sporadycznie lęgową na obszarze Polski. Najważniejsze różnice to trochę dłuższe nogi i większa głowa z bardziej płaskim czołem. W szacie godowej dziób jest czerwony z czarnym końcem (u popielatej jest cały czerwony). Oprócz tego rybitwa popielata ma szarawy nalot na piersi (tylko w szacie godowej). Rybitwa rzeczna gniazduje w głębi lądu nad większymi jeziorami i rzekami lub nad brzegami mórz jak w przypadku większości populacji środkowo-europejskiej. Rybitwa rzeczna gniazdo umieszcza na ziemi na płaskich plażach, łachach nad rzekami, lub nad jeziorem. Gniazdo to płytkie zagłębienie w ziemi, lekko wysłane roślinnością. Z powodu braku spokojnych, pustych plaż liczebność rybitwy rzecznej podlega dużym wahaniom. Miłośnicy ptaków często zakładają specjalne sztuczne wyspy do gniazdowania, które natychmiast są zajmowane przez te ptaki. Żywi się głównie rybami. Jej pokarm stanowią także ślimaki i larwy owadów. W poszukiwaniu ofiary rybitwa leci stosunkowo nisko nad wodą z dziobem skierowanym w dół, po wypatrzeniu odpowiedniej ryby na moment zawisa w powietrzu, aby za chwilę zanurkować po pokarm. Rybitwy wędrówki na zimowiska odbywają wzdłuż linii brzegowej, nawet osobniki gniazdujące w głębi lądu.
rybitwa zwyczajna podczas lotu

gniazdo rybitwy rzecznej
Gniazdo rybitwy rzecznej.Rybitwa rzeczna - podobne gatunki

Rybitwa rzeczna - Sterna hirundo
Najbardziej podobną rybitwą do rzecznej jest popielata. Ma większą głowę i krótsze nogi. Jak stoi wyraźnie widać, że sterówki (pióra ogonowe) wystają za końce skrzydeł. W szacie godowej szyję i spód ma szaro-popielaty, podobnie jak płaszcz. Dziób jest wtedy cały czerwony (bez czarnej końcówki jak u rzecznej). Oprócz wspomnianych dwóch w Polsce gniazduje jeszcze 6 innych rybitw: białoczelna, czarna, białoskrzydła, białowąsa, czubata i wielkodzioba, a zalatuje krótkodzioba.
© Jurek Grzesiak 2010 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Rybitwa rzeczna