Rybitwa czarna (Chlidonias niger)


Rybitwa czarna przekazująca upolowaną rybę partnerowi
Rybitwa czarna (Chlidonias niger), ang. Black Tern, w szacie godowej jest bardzo łatwo rozpoznawalna po ciemnym ubarwieniu ciała, pierś i głowa są prawie czarne, wierzch i skrzydła natomiast ciemno popielate. Już w czerwcu pierwsze osobniki zmieniają upierzenie na spoczynkowe, są wtedy bardzo trudne do odróżnienia od rybitwy białowąsej i białoskrzydłej. Rybitwa czarna żywi się przede wszystkim owadami, które zbiera z powierzchni wody lub łapie w powietrzu. Zjada także drobne ślimaki i kijanki. W czasie przelotów odżywia się także małymi rybkami. Poluje lecąc nisko nad wodą, co chwila zawisając, aby wypatrzyć ofiarę, po którą zwiewnie zapikuje nad powierzchnię wody. Gdy owad jest już w dziobie, ptak lekkim uderzeniem skrzydeł podrywa się na poprzednią wysokość i kontynuuje patrolowanie terenu. Nie spada na ofiarę tak gwałtownie jak inne rybitwy, najczęściej też w ogóle nie nurkuje. Owady często łapie także nad polami i łąkami w pobliżu wody (lecz niekoniecznie w jej bezpośrednim sąsiedztwie).

Rybitwa czarna buduje pływające gniazdo przyczepione do wystających z wody pędów roślin, części trzcin itp. Składają się na nie przede wszystkim gnijące pędy roślin. Gniazduje kolonijnie na płytkich, zarastających i zacisznych stawach i rozlewiskach. W maju lub w czerwcu składa trzy ochronnie ubarwione jaja. Ptak ten jest bardzo hałaśliwy i lecąc często odzywa się skrzekliwym głosem.

Rybitwa czarna, jak wszystkie rybitwy, wędruje tylko wzdłuż wybrzeży morskich, unikając otwartych wód jak i głębi lądu w tym okresie. Trasy wędrówek rybitw są stałe i najczęściej charakterystyczne dla danego gatunku. Rybitwa czarna jest w Polsce lokalnie licznym ptakiem lęgowych, choć w skali całego kraju nieliczna, a w Europie jest gatunkiem zmniejszającym wielkość swojej populacji. Najbardziej prawdopodobnym powodem jej wymierania jest brak odpowiednich miejsc do gniazdowania.
dwa ptaki podczas lotu

Rybitwa czarna - Chlidonias niger

fotografia rybitwy czarnej


Rycyka w locie można łatwo rozpoznać po charakterystycznym, białym pasku skrzydłowym.Rybitwa czarna - podobne gatunki

Rybitwa czarna - Chlidonias niger
Jest jednolicie ciemno ubarwiona. Rybitwa białoskrzydła w szacie godowej ma charakterystyczne jasne skrzydła, a białowąsa białe policzki. W szacie spoczynkowej rybitwa czarna staje się jaśniejsza, z czarno-białą głową i brzuchem.
© Jurek Grzesiak 2010 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Rybitwa czarna