Sikora sosnówka (Parus palustrlis)


Sikora sosnówka - Parus palustrlis
Sosnówka (Parus ater) ang. Coal Tit, to najmniejsza krajowa sikora. Jest podobna do bogatki, jednak jest mniej kolorowa (brzuch jest raczej białawo-beżowy, niż żółtawy jak u bagatki) i ma białą plamę na potylicy i karku oraz brak u niej paska na brzuchu. Sosnówka jest dość mocno związana ze starymi borami iglastymi, szczególnie świerkowymi i jodłowymi (sosnowych raczej unika) i mieszanymi. Podgatunek występujący w Polsce, inaczej niż bogatka i modraszka, raczej unika parków i drzewostanów liściastych. Sosnówka gniazduje w dziuplach lub innych otworach, a także w budkach lęgowych. Od początku kwietnia składa 6-10 białych, rdzawo nakrapianych jaj. Przeważnie 2 lęgi w roku, czasem 3. Żywi się owadami i innymi bezkręgowcami, a także nasionami.

Inne polskie sikory

Czarnogłówka
Czarnogłówka

Najbardziej podobna do sikory ubogiej. Ma większą głowę niż uboga, większą czarną czapeczkę i krawat. Najlepiej oba gatunki rozpoznawać po głosie.

Sikora uboga
Sikora uboga

Łudząca podobna do czarnogłówki.

Bogatka
Bogatka

Najpospolitsza polska sikora. Nie stroni od człowieka i chętnie korzysta z karmników.

Modraszka
Modraszka

Również pospolity gatunek sikory. Równie chętnie przebywa blisko człowieka jak bogatka

Czubatka
Czubatka

Gatunek sikory najbardziej związany z borami sosnowymi. Nieczęsto pojawia się w pobliżu człowieka.


© Jurek Grzesiak 2010 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Sikora sosnówka