Kokoszka (Gallinula chloropus)


Kokoszka - Gallinula chloropus
Kokoszka (Gallinula chloropus), ang. Common Moorhen, dawniej była nazywana kurką wodną. Jest łatwo rozpoznawalna po ciemnym ubarwieniu, białych wstawkach na skrzydłach i jaskrawym, czerwono-żółtym dziobie. Młode mają kolorowy wzór na głowie (ułatwia rozpoznanie pisklęcia rodzicom). Gdy płynie kiwa głową i ogonem, ukazując białe sterówki. Kokoszki są w Polsce dość licznym ptakami lęgowymi. Występuje w gąszczu trzcin na wodach wolno płynących i stojących. Zamieszkuje głównie strefę na pograniczu lądu i wody. Kokoszka wykazuje większe przystosowanie do życia w gąszczu trzcin niż łyska, znacznie chętniej wychodzi też na ląd. Unika natomiast dłuższego przebywania na otwartej wodzie, ponieważ jej palce (nie wyposażone w płatki skórne jak u łyski) nie sprawdzają się zbytnio jako napęd w wodzie. Gniazdo dobrze ukrywa wśród trzcin. Od kwietnia do lipca samica składa 5-11 żółto-brązowych jaj. Często 2, a nawet 3 w roku, czasami samica przystępuje do złożenia ponownie jaj zaraz po wykluciu się piskląt z pierwszego lęgu (w takim przypadku zajmuje się nimi wyłącznie samiec). W czasie sezonu lęgowego kokoszka jest ptakiem bardzo skrytym i trudno ją zauważyć, poza sezonem natomiast często bardzo ufna w stosunku do człowieka i coraz częściej przebywa na stawach w miejskich parkach. Żywi się pokarmem zwierzęcym i roślinnym dostępnym w zarastających jeziorach i ich pobliżu.
fotografia młodych kokoszek wodnych
Na fotografiach bardzo młode kokoszki (jeszcze z piórami puchowymi).

kokoszka wodna - młody
Długie nogi i palce to przystosowanie do życia w trzcinach.


Kokoszka - podobne gatunki

Kokoszka jest bardzo charakterystycznym ptakiem. Młode w szacie juvenalnej są nieco podobne do młodych łysek. Wyróżniają się biało-czarnym wzorem na ogonie. Inne chruściele zamieszkujące zbiorniki wodne w Polsce to łyska (jednyna oprócz kokoszki wypływająca swobodnie na otwarte lustro wody), wodnik, zielonka, kropiatka i bardzo rzadka karliczka.
© Jurek Grzesiak 2010 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Kokoszka