Łyska (Fulica atra)


łyska gotowa do ataku
Łyska (Fulica atra), ang. common coot, jest jednym z najczęściej spotykanych ptaków wodnym w Polsce. Zamieszkuje zbiorniki wód stojących lub wolno płynących szczególnie z dobrze rozwiniętą roślinnością strefy brzegowej. Zaciszne jeziora, stawy, starorzecza, coraz częściej osiedla się blisko człowieka w miejskich parkach. Dość duże gniazdo buduje z materiału roślinnego na płytkiej wodzie lub na brzegu, często oparte na podstawie roślinnej np. strych pędów, krzewu, lub w śród trzcin. Gniazdo najczęściej zaopatrzona jest w rampę ułatwiającą wejście do gniazda. Łyska składa jaja od kwietnia do lipca, najczęściej 1 lęg w roku - w przypadku utraty często powtarzany.
   W terenie lęgowym łyski są bardzo agresywne w stosunku do innych par i pozostałych zwierząt mogących stanowić zagrożenie. Na granicy rewirów lęgowych często dochodzi do utarczek pomiędzy samcami lub samicami. Na początku sprzeczki dwa osobniki zbliżają się do siebie w postawie grożącej - z nastroszonymi piórami i nieco uniesionymi skrzydłami. Jeśli to nie wystarczy dochodzi do demonstracji sił, ptaki unoszą przednią część ciała i energicznie uderzają łapami o wodę. Jeżeli oba osobniki są przekonane o swojej wyższości dochodzi do bójki, chwytają cię za dzioby, unoszą ciało nad wodę i zaczynają kopać przeciwnika nogami i uderzać skrzydłami, starając się go odepchnąć lub przytopić. Z takiej postawy łysek potrafią czerpać korzyści inne ptaki np. krzyżówki zakładając gniazda koło rewiru łyski zapewniając sobie większe bezpieczeństwo.
   Łyski są wszystkożerne, latem są to najczęściej pędy roślin, trawa, glony, także drobne bezkręgowce, nawet padłe ryby. Osobniki zimujące w Polsce często korzystają z pokarmu przyniesionego przez człowieka.
   Łyska jest jedynym przedstawicielem chruścieli przystosowanym do pływania na otwartej wodzie. Ciało łyski jest zaokrąglone (u innych chruścieli jest bocznie spłaszczone, w celu lepszego poruszania się w śród gęstej roślinności), palce łyski zaopatrzone są w płaty skórne zastępujące błonę pławną.


Łyska - Fulica atra

Łyska - Fulica atra

nogi łyski
Płaty skórne na nogach łyski służą do pływania i zastępują jej błonę pławną.

ptak szukający pokarmu

fotografia łyski

zdjęcie łyski w locie

łyska i mewa pospolita

startująca łyska
Łyski są bardzo bojowe i w sezonie lęgowym zaciekle bronią swojego terytorium.

pisklę łyski
Dorosła łyska z podrośniętym młodym.

ptak wysiadujący jaja na gnieździe
Na zdjęciu ptak wysiadujący jaja.

łyska atakowana przez mewę

gniazdo łyski
Gniazdo łyski.


© Jurek Grzesiak 2009 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Łyska