Żaba jeziorkowa (Rana lessonae)


Żaba jeziorkowa - Rana lessonae
Żaba jeziorkowa (Rana lessonae) do niedawna była uważana za odmianę żaby wodnej (takiego zdania są nadal niektórzy europejscy herpetolodzy). Mimo dużego podobieństwa jest to osobny gatunek. Żaba jeziorkowa ma wydłużony, ostro zakończony pysk, a jej długość dochodzi w Polsce do 8 cm. Samiec jest wysmuklejszy i mniejszy od samicy. Żaby te często zagrzebują się w ziemi (nie tylko na sen zimowy, ale także podczas zimniejszych dni). W wyniku tego na jej kończynach wytworzyły się tzw. zarośla lub modzele podeszwowe. Jest to najbardziej związana ze środowiskiem wodnym polska "zielona żaba". Żyje w niewielkich zbiornikach wodnych najczęściej w pobliżu lasu i oddala się od nich tylko sporadycznie. Osobniki tego gatunku są aktywne tylko podczas dnia. Okres godowy przypada na czerwiec. Na sen zimowy zagrzebuje się we wrześniu.

Inne polskie żaby

Żaba moczarowa
Żaba moczarowa

Żaba wodna
Żaba wodna


© Jurek Grzesiak 2009 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Żaba jeziorkowa