Żaba moczarowa


Żaba moczarowa
Do żaby moczarowej bardzo podobna jest żaba trawna. Jej ciało jak u wszystkich płazów jest pokryte śluzem co przez jakiś czas nie pozwala jej wyschnąć. Żyje na torfowiskach, łąkach i w lasach. Większość swojego życia spędza na lądzie. Jest aktywna prawię całą dobę. Pod koniec marca żaby te masowo wędrują (zawsze stałymi szlakami) do pobliskich zbiorników wodnych aby złożyć skrzek.Inne polskie żaby

Żaba wodna
Żaba wodna

Żaba jeziorkowa
Żaba jeziorkowa


© Jurek Grzesiak 2009 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Żaba moczarowa