Żaba wodna


Żaba wodna
Żaba wodna jest powszechnie spotykana całym kraju. Mimo to, jak wszystkie płazy jest objęta w Polsce ochroną gatunkową. Zamieszkuje prawie wszystkie zbiorniki wodne. Żywi się przede wszystkim owadami. Jej ciało jak u wszystkich płazów jest pokryte śluzem co umożliwia jej przebywanie poza wodą przez jakiś czas bez wyschnięcia.


Żaba wodna

Żaba wodna


Inne polskie żaby

Żaba moczarowa
Żaba moczarowa

Żaba jeziorkowa
Żaba jeziorkowa


© Jurek Grzesiak 2009 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Żaba wodna