Łabędź czarnodzioby (Cygnus columbianus)


łabędzie małe
Łabędź czarnodzioby, zwany także małym (Cygnus columbianus, ang. Bewick's Swan, de. Zwergschwan, es. Cisne chico, fr. Cygne de Bewick) to duży ptak wodny z rodziny kaczkowatych. Bywa także nazywany łabędziem Bewicka (C. columbianus bewickii). Jego wymiary to: długość ciała 110-120 cm, rozpiętość skrzydeł 190-210 cm, waga 4,5-8,2 kg.
Gnieździ się na brzegach rzek w euroazjatyckiej tundrze i lasotundrze. Populacje zachodnie zimują na wybrzeżach Morza Północnego i Morza Śródziemneg na wybrzeżach morskich i zabagnionych jeziorach w głogi lądu. W Polsce spotykany głównie podczas przelotów oraz zimą (październik-kwiecień) na niżu, zwłaszcza na północy.
Jest to najmniejszy łabędź Europy. W porównaniu z innymi łabędziami ma krótszą i masywniejszą szyję. Obie płcie są ubarwione czysto biało, dziób czarny z żółtą plamą u nasady, nie sięgającą do otworów nosowych. Nogi czarne. Młode brudnoszare z różowym dziobem o czarnej końcówce, białawym u nasady.
Każdy z ptaków posiada charakterystyczne, odmienne żółte plamy na dziobie, które pozwalają naukowcom śledzić przemieszczanie się populacji i ustalać szlaki migracji. Łabędzie tworzą związki na całe życie i zawiązują silne więzi rodzinne. Zimą do stada ptaków dołącza zwykle potomstwo z ostatniego lęgu. Samotne łabędzie mogą zimą pokonywać bardzo duże odległości i zmieniać miejsca pobytu w zależności od pogody.
Gniazdo buduje na ziemi, blisko wody. W ciągu roku wyprowadza jeden lęg, składając 1 do 7 jaj. Jaja wysiadywane są przez okres 35 - 40 dni. Pisklęta opuszczają gniazdo po 60-70 dniach.
Pożywienie stanowią rośliny wodne i trawa oraz niewielkie ilości bezkręgowców wodnych.
Objęty ochroną gatunkową.


Łabędź czarnodzioby - podobne gatunki

łabędzie małe
W Polsce występują trzy gatunki łabędzi: czarnodzioby (obok) oraz krzykliwy i niemy. Tylko łabędź niemy ma spośród nich czerwony dziób, dwa pozostałe gatunki mają w większym lub mniejszym stopniu żółty. Łabędź niemy, kiedy pływa, trzyma dziób pochylony w kierunku wody, podczas gdy krzyliwy i czarnodzioby mają go pod kątem prostym w stosunku do szyi. Wydają się przez to bardziej wyprostowane. Labędż czarnodziby jest najmniejszym z polskich łabędzi, a od krzykliwego różni go także wielkość żółtej plamy na dziobie, która jest mniejsza. Ma również krótszą szyję
.

Łabędź krzykliwy
Łabędź krzykliwy

Łabędź niemy
Łabędź niemy© Jurek Grzesiak 2007 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Łabędź czarnodzioby