Sarna (Capreolus capreolus)


Sarna o zachodzie słońca
Sarny (Capreolus capreolus), są najbardziej rozpowszechnionymi dzikimi zwierzętami kopytnymi w Polsce. Zamieszkują prawie wszystkie większe kompleksy leśne z gęstym podszyciem, a także duże nie zadrzewione przestrzenie otoczone zaroślami, często także skraje lasów. W przeciwieństwie do jeleni częściej wychodzą na tereny otwarte, ponieważ łatwiej mogą się ukryć wśród niższej roślinności. Sarna należy do ssaków parzystokopytnych. Sarny zwykle przez całe życie przebywają na jednym terenie i poruszają się po utartych wcześniej ścieżkach. Żyją w niewielkich grupach rodzinnych na czele których stoi samiec. W ciągu dnia ukrywają się w gęstwinie, dopiero wieczorem wychodzą na żer. Kozły mają poroże, zwane parostkami (więcej informacji na temat poroża jeleniowatych znajduje się w opisie jelenia szlachetnego). Pod koniec zimy samce wybierają sobie obfitujące w pożywienie, wodę i odpowiednie kryjówki terytorium, którego zaciekle bronią przed rywalam W lecie rozpoczyna się okres rui i walki kozłów, które kończą się czasami, w przeciwieństwie do jelenia szlachetnego, nawet śmiercią samców. Po walkach zostają zapłodnione samice, ale dzięki zatrzymaniu rozwoju zarodka na kilka miesięcy młode rodzą się dopiero na wiosnę, kiedy jest dużo pokarmu. Młode sarny są ubarwione w jasne plamy na brązowym tle, co pozwala im się łatwo ukryć. Sarna jest przedstawicielem przeżuwaczy. Żywią się trawą, pędami drzew i innych roślin.


Sarna szukająca pokarmu w zimie

Sarna szukająca pokarmu w zimie

Żerująca sarna

Żerująca sarna

Sarna - Capreolus capreolus

fotografia samca sarny
Samiec sarny jest nazywany kozłem lub rogaczem.

sarny na polu

Rogacz
Na głowie samce rośnie poroże (nie rogi), które zrzuca po okresie godowym.

para saren na polu

Ślady żerowania odchody sarny
Na zdjęciach powyżej ślady żerowania i odchody sarny.

trop sarny na śniegu
Trop samca (przednia, lewa racica).
Sarna - inne jeleniowate

Sarna - Capreolus capreolus
Rodzina jeleniowatych dzieli się na dwie podrodziny: Capreolinae (do której w Polsce należy łoś i sarna) oraz Cervinae - jeleni właściwych (jeleń szlachetny i daniel.)


Łoś
Łoś

Jeleń szlachetny
Jeleń szlachetny

Daniel
Daniel


© Jurek Grzesiak 2009 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Sarna