Perkozek (Tachybaptus ruficollis)


perkozek w roślinności
Perkozek (Tachybaptus ruficollis), ang. Little Grebe - to gatunek niewielkiego wędrownego ptaka wodnego z rodziny perkozów, zamieszkującego Europę poza jej północno-wschodnim skrajem oraz południową i środkową Afrykę i południową Azję. Ptaki z populacji środkowoeuropejskiej zimują w Europie Zachodniej i basenie Morza Śródziemnego. Jest najmniejszym perkozem występującym w Europie.
Wymiary średnie to długość ciała 25-29 cm; rozpiętość skrzydeł około 40 cm, masa 120-300 g. Ma zwartą budowę ciała ze stosunkowo krótką szyją i dziobem. W szacie godowej jest ogólnie ciemno ubarwiony, z rdzawą szyją i charakterystyczną kremową plamą koło dzioba. W szacie spoczynkowej szyja, policzki i boki ciała są jasno brązowe, a gardło białawe.
Przylot: III-IV, odlot: IX-XI. W Polsce zimuje nielicznie na otwartych niezamarzających wodach śródlądowych, gdzie gromadzi się w małych grupach. Najchętniej zamieszkuje niewielkie śródlądowe zbiorniki wodne: płytkie, małe jeziorka i stawy hodowlane, zarastające glinianki, starorzecza, itp. Ze wszystkich perkozów zadowala się najmniejszymi zbiornikami wodnymi.
Jest bardzo płochliwy i skryty, często jego obecność zdradza tylko charakterystyczny głośny, trelujący głos.
Występuje na całym niżowym obszarze kraju.
Pokarmem perkozka są głównie owady, także drobne zwierzęta wodne, zimą najczęściej małe ryby. Pokarm zdobywa nurkując lub zbiera z powierzchni wody. Przestraszony perkozek pływa tak zanurzony w wodzie, że nad powierzchnię wystaje praktycznie tylko jego szyja i głowa.
W Polsce to nieliczny ptak lęgowy. Buduje pływające, zakotwiczone w płytkiej wodzie gniazdo, dobrze ukryte wśród roślinności. Wyprowadza jeden lub dwa lęgi w roku, składając w marcu i czerwcu zazwyczaj 5 do 6 białawych jaj, stopniowo pokrywających się brązowym nalotem. Jaja są wysiadywane przez okres 20 do 21 dni. Zagniazdownik, a pisklęta wodzone są przez oboje rodziców. Osiągają samodzielność po około 45 dniach.
Objęty ochroną gatunkową ścisłą.
Skryty tryb życia w okresie lęgowym bardzo utrudnia jego obserwację. Łatwiejszy jest do zobaczenia zimą, gdy często przebywa na otwartej wodzie.
Opracowano na podstawie polskiej, angielskiej i niemieckiej encyklopedii Wikipedia.
zdjęcie perkozka w kwiatach
Perkozek jest dosyć skryty, najchętniej przebywa wśród gęstej roślinności.

zdjęcie perkozka w kwietniu
zdjęcie perkozka w kwietniu
perkozek z rybą
Na zdjęciu powyżej perkozek w szacie spoczynkowej.

perkozek w szacie godowej

perkozek - Tachybaptus ruficollis

ptak w szacie spoczynkowej
W szacie spoczynkowej.

Perkozek - podobne gatunki

Zausznik
Zausznik

Zausznik - obok w szacie spoczynkowej. Jest mniejszy od dwuczubego i rdzawoszyjego, ale większy od perkozka. W szacie godowej charakterystyczne są pęki żółtopomarańczowych piór po bokach głowy za oczami. Przez cały rok widocznym szczegółem jest duże, wyraźne oko.

Perkoz dwuczuby
Perkoz dwuczuby

Perkoz dwuczuby jest ponad dwukrotnie większy od perkozka i charakteryzuje się podwójnym czarnym czubem na bokach głowy (w szacie godowej). Od innych perkozów w szacie spoczynkowej łatwo go odróżnić po brązowawym pasku na białym tle łączącym kąt dzioba i oko.

Perkoz rdzawoszyi
Perkoz rdzawoszyi

Perkoz rdzawoszyi - w szacie godowej (obok) łatwo rozpoznawalny po rdzawej szyi. W szacie spoczynkowej podobny do innych perkozów, ale mniejszy od dwuczubego, a znacznie większy od zausznika i perkozka. Jego dziób ma zawsze żółtawą nasadę.© Jurek Grzesiak 2007-2009 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Perkozek