Krwawodziób (Tringa totanus)


Krwawodziób - Tringa totanus
Krwawodziób (Tringa totanus), ang. Common Redshank, jest w Polsce lokalnie dość licznie gniazdującym brodźcem, szczególnie w dolinach dużych rzek i na podmokłych łąkach. Jest trochę większy od drozda. Wierzch ciała szaro-brunatny z ciemnymi plamkami, w szacie spoczynkowej prawie jednolicie szary. W locie widoczny charakterystyczny biały kuper i białe paski na końcach skrzydeł. Dziób czarny z czerwoną nasadą. Brodziec krwawodzioby gniazduje na podmokłych, otwartych terenach z nie za bardzo wysoką roślinnością. Gniazdo naziemne, dobrze ukryte wśród roślinności. Pokarmu poszukuje na błotnistych brzegach wód lub brodząc w płytkiej wodzie. Podczas przelotów preferuje tą drugą metodę. Krwawodziób żywi się głównie drobnymi bezkręgowcami żyjącymi w wodzie, a na lądzie także owadami.
aaaKrwawodziób - podobne gatunki

aaaa
Bardzo podobnym gatuntkiem ptaka jest brodziec śniady. W szacie godowej jest cały szaroczarny. W spoczynkowej jednak wygląda jak krwawodziób, różni się między innymi rysunkiem na głowie i dziobie. Opisy i fotografie ptaków zamieszkujących podobne środowiska znajdziesz poniżej.
© Jurek Grzesiak 2010 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Krwawodziób