Czapla złotawa (Bubulcus ibis)


Czapla złotawa - Bubulcus ibis
Czapla złotawa (Bubulcus ibis), ang. Cattle Egret, jest najmniej związaną z wodą przedstawicielką swej rodziny. Najliczniej występuje na śródziemnomorskich wybrzeżach Afryki i Hiszpanii oraz rzadziej w Portugalii. Lecz cały czas poszerza granice swojego występowania na dalsze tereny Europy, także w Polsce kila osobników zostało stwierdzonych. Poza obszarami bagiennymi chętnie żeruje na pastwiskach, łąkach i polach. Żywi się przede wszystkim owadami i innymi małymi zwierzętami. W szacie godowej na głowie, piersi i skrzydłach ma złoty nalot ( w szacie spoczynkowej występuje tylko lekkie zabarwienie głowy).


Czapla złotawa - podobne gatunki

Inne jasne czaple tej wielkości to: czapla modronosa i czapla nadobna.


Czapla nadobna
Czapla nadobna

Czapla modronosa
Czapla modronosa


© Jurek Grzesiak 2009 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Czapla złotawa