Błotniak stawowy (Circus aeruginosus)


Błotniak stawowy - Circus aeruginosus
Błotniak stawowy (Circus aeruginosus), ang. Eurasian Marsh Harrier, jest smukłym ptakiem o prawie jednolitym brązowym ubarwieniu u samicy i trochę żywszym (z większą ilością szarości) u samca. Błotniak stawowy występuje prawie w całej Europie. Gnieździ się w trzcinowiskach lub rzadziej w łanach zbóż. Gniazdo to budowla średnicy 1 m i wysokości 50 cm. zbudowane jest na wysepce lub na pływającej roślinności (w przypadku zboża na ziemi). W maju samica składa 3-6 białych jaj. Po ok.30 dniach wylęgają się niedołężne młode. Gdy potomstwo zostanie zaskoczone w gnieździe przez drapieżnika kładzie się na plecach i próbuje go odstraszyć wymachując szponami.
Poza sezonem lęgowym w Polsce błotniaki spotyka się bardzo rzadko. Żywią się małymi ssakami do wielkości piżmaka i ptakami do wielkości mewy, nale ie pogardzą też wężami i rybami wyrzuconymi na mieliznę. Błotniaka najczęściej można obserwować krążącego nad trzcinami w poszukiwaniu zdobyczy, a gdy taką wypatrzy siada koło niej na ziemi i w kilku skokach dopada jej.


zdjęcie błotniaka z rybą

Błotniak stawowy - Circus aeruginosus
Powyżej samica błotniaka stawowego, poniżej samiec.
fotografia samca błotniaka stawowego


Błotniak stawowy - podobne gatunki

Błotniak stawowy - Circus aeruginosus
Błotniak stawowy wyraźnie wyróżnia się ubarwieniem spośród innych błotniaków występujących w Polsce: łąkowego, zbożowego i rzadko zalatującego stepowego. Samicę można łatwo rozpoznać po ogólnie brązowym kolorycie z jasnymi partiami główy, gardła i brzegu skrzydła. Samiec swoje końcowe ubarwienie uzyskuje w trzecim lub czwartym roku życia. Jest z wierzchu brązowawy.


Błotniak zbożowy
Błotniak zbożowy


© Jurek Grzesiak 2009 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Błotniak stawowy