Błotniak zbożowy (Circus cyaneus)


Błotniak zbożowy - Circus cyaneus
Błotniak zbożowy (Circus cyaneus), ang. Hen Harrier, jest podobny do błotniaków łąkowego i stepowego (tylko rzadko zalatuje do Polski). Jest od nich mocniej zbudowany i ma szersze skrzydła. Końce skrzydeł ma ciemne (u stepowego nie całe). Od błotniaka łąkowego różni się brakiem czarnego paska nad i pod skrzydłem i brakiem rdzawego prążkowania na spodzie. Samicę jest bardzo trudno odróżnić, ale ma zawsze szersze i bardziej zaokrąglone skrzydła niż samce dwóch pozostałych gatunków. Najczęściej błotniaka można zauważyć gdy patroluje teren łowiecki spokojnym, kołyszącym lotem ze skrzydłami uniesionymi lekko do góry. W Polsce jest to nieliczny gatunek lęgowy i notuje się dalszy spadek jego liczebności. Zamieszkuje rozległe tereny, najchętniej podmokłe łąki i bagna (największa populacja w Polsce zasiedla doliny Biebrzy i Narwi oraz Noteci). Gniazdo buduje na ziemi, ukryte w roślinności. Od połowy maja samica składa 3-5 białawych jaj. Żywi się małymi ptakami i ssakami, także owadami i gadami.


Błotniak zbożowy - podobne gatunki

Oprócz zbożowego w Polsce występują jeszcze dwa gatunki tak ubarwionych błotniaków: lęgowy błotniak łąkowy i zalatujący stepowy. Gniazduje u nas również błotniak stawowy, którego ubarwienie jednak znacząco odbiega od poprzednio wymienionych ptaków. Samiec ma dużą domieszkę brązowego na płaszczu i spodzie, samica zaś charakterystyczną, jasną czapeczkę na głowie i jednolicie brązowe skrzydła.
Samiec błotniaka łąkowego wyróżnia się rdzawym kreskowaniem na spodzie tłowia i skrzydeł oraz ciemnymi paskami na skrzydłach. Samiec błotniaka stepowego jest nieco jaśniejszy od pozostałych, spód ma praktycznie biały. Czarne końcówki skrzydeł są znacznie mniejsze niż u innych, kończące się klinem. Spód samca błotniaka zbożowego jest biało-szary z szerokimi, czarnymi końcami skrzydeł.
Samice omawianych gatunków są trudno rozróżnialne. Głowa dorosłej samicy błotniaka łąkowego jest ogólnie stosunkowo jasna, z ciemną plamą uszną. Samice błotniaka stepowego i zbożowego są potężniejsze i ogólnie ciemniejsze. Oprócz tego odróżniają je detale na skrzydłach.Błotniak zbożowy
Błotniak stawowy


© Jurek Grzesiak 2009 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Błotniak zbożowy