Piecuszek (Phylloscopus trochilus)


zdjęcie piecuszka z pokarmem dla piskląt
Piecuszek (Phylloscopus trochilus), ang. Willow Warbler, jest jednym z najliczniejszych ptaków Europy Środkowej. Jest bardzo podobny do pierwiosnka, od którego różni się jasno-brązowymi nogami (u pierwiosnka są czarne) i żółto-białym brzuchem (pierwiosnek ma cały biały), podobny jest też do świstunki leśnej lecz sprawia wrażenie smuklejszego od niej, a jego ubarwienie jest mniej żywe i mniej kontrastowe. Od obydwu gatunków odróżnić go można po śpiewie, podobnym do głosu zięby, ale bez charakterystycznej końcówki. Występuje w dobrze nasłonecznionych lasach z bujnym runem i wieloma krzewami, lecz można go też spotkać w mniejszych skupieniach drzew i krzewów. Piecuszki są bardzo ruchliwe, przeskakując z gałązki na gałązkę szukają pod liśćmi mszyc, gąsienic i innych owadów oraz ich larw. Gniazdo buduje na ziemi wśród gęstej roślinności runa. Jest to kulista konstrukcja wykonana z suchych traw z bocznym wejściem, zamaskowana poutykanymi liśćmi. Samica składa 6-7 białych rdzawo nakrapianych jaj. Po ok.13 dniach wylęgają się młode, które jak wszystkie świstunki są gniazdownikami.


Piecuszek - Phylloscopus trochilus


Piecuszek - podobne gatunki

Piecuszek - Phylloscopus trochilus
Piecuszek jest bardzo podobny do pierwiosnka. Z daleka można go rozpoznać po jasnych nogach (u pierwiosnka są czarne). Nie jest to jednak całkowicie pewna cecha diagnostyczna. Najłatwiej rozróżnić wszystkie podobne do siebie gatunki po głosie. U piecuszka jest on melodyjny, trochę podobny do śpiewu zięby. Pieśń pierwiosnka to jednostajne cip-ciap, brzmiące troche jak odliczanie.


Pierwiosnek
Pierwiosnek

Świstunka
Świstunka


© Jurek Grzesiak 2009 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Piecuszek