Pierwiosnek (Phylloscopus collybita)


Pierwiosnek - Phylloscopus collybita
Pierwiosnek (Phylloscopus collybita), ang. Common Chiffchaff, jest bardzo podobny do piecuszka jest jednak od niego drobniejszy, ma mniejszą projekcję lotek, a także czarne nogi (u piecuszka są jasnobrązowe). Ubarwienie bardziej szaro- lub brunatno-oliwkowe. Prowadzi skryty tryb życia. Para pierwiosnków zajmuje niewielkie terytorium w nasłonecznionym miejscu z gęstymi trawami i krzewami. W gęstym krzewie lub młodym świerku osłoniętym od dołu roślinami, nisko nad ziemią, samica buduje kuliste gniazdo. Z zewnątrz uwite jest z traw i łyka poprzeplatanych liśćmi i gałązkami, co je doskonale maskuje. W środku wyściełane jest drobnymi piórkami. W maju samica składa 5-6 białych brązowo lub rdzawo nakrapianych jaj. Po ok. 14 dniach od wyklucia młode opuszczają gniazdo, pozostając jednak w jego pobliżu, gdyż nadal karmione są przez rodziców. Wiele par przystępuje do drugiego lęgu. Śpiew pierwiosnka to rytmiczne "odliczanie", jak "cip ciep cip ciap cip ciap...". Występuje w lasach różnego typu.
Pierwiosnek - Phylloscopus collybita

Pierwiosnek - Phylloscopus collybita
Rycyka w locie można łatwo rozpoznać po charakterystycznym, białym pasku skrzydłowym.Pierwiosnek - podobne gatunki

Pierwiosnek - Phylloscopus collybita
Pierwiosnek jest bardzo podobny do piecuszka. Można go rozpoznać po ciemnych nogach, nie jest to jednak zupełnie pewna cecha diagnostyczna. Najlepiej oba gatunki rozróżniać po głosie.
Podobna świstunka jest bardziej kontrastowo ubarwiona, z żółtym gardłem i piersią oraz jasnym spodem.© Jurek Grzesiak 2010 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Pierwiosnek