Drozd ¶piewak (Turdus philomelos)


Drozd ¶piewak - Turdus philomelos
Drozd ¶piewak (Turdus philomelos), ang. Song Thrush, jest pospolitym ptakiem z rodziny drozdowatych. ¦piewakiem został nazwany nie bez powodu ponieważ samce daj± piękne "koncerty", które nios± się po całym ich terytorium. Samiec i samica s± jednakowo ubarwione. Występuj± w lasach i parkach (najczę¶ciej na ich obrzeżach). Drozd ¶piewak jest bardzo spostrzegawczym i ostrożnym ptakiem. Gniazduje na niewysokich drzewach lub krzewach na wysoko¶ci ok. 1,5 - 2 m. Samica składa 5 niebieskich, ciemno nakrapianych jaj. Zimuj± w południowo-zachodniej Europie, w Afryce lub na bliskim wschodzie. Drozdy s± gniazdownikami.


Drozd ¶piewak - podobne gatunki

Drozd ¶piewak - Turdus philomelos
Bardzo podobnym drozdem do ¶piewaka jest paszkot. Inne ptaki, z którymi możemy go pomylić to kwiczoł i droĽdzik.


Kwiczoł
Kwiczoł

DroĽdzik
DroĽdzik

© Jurek Grzesiak 2009 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Drozd ¶piewak