Droździk (Turdus iliacus)


Droździk - Turdus iliacus
Droździk (Turdus iliacus), ang. Redwing, dawniej nazywany drozdem rdzawobocznym jest najmniejszym polskim drozdem. Jest on łatwy do odróżnienia od pozostałych drozdów po charakterystycznym rysunku na głowie - jasna brew i wąs oraz rdzawych bokach i pokrywach podskrzydłowych. Występuje w północnych lasach różnego typu, najliczniej gniazduje w Skandynawii i północnej Rosji. W Polsce nielicznie gniazduje w rozproszeniu. Stosunkowo liczny na przelotach, kiedy wędruje w dużych grupach (jak większość drozdów głównie nocą) zatrzymując się w lasach, na polach lub łąkach. Rzadko zimuje. Żywi się drobnymi bezkręgowcami i owocami, często głogu. Gniazdo buduje przy pniu lub na bocznych gałęziach na młodych drzewach (na wys. 1,5 - 3 m), w krzewach.
fotografia droździka

droździk jedzący owoce rokitnika
Na zdjęciu powyżej droździk żerujący na owocach rokitnika.Droździk - podobne gatunki

Droździk - Turdus iliacus
Cechami charakterystycznymi droździka są wyraźna, jasna brew i rdzawo-pomarańczowe boki (a także pokrywy podskrzydłowe widoczne w locie). Poniżej znajdują się linki do opisów i fotografii podobnie ubarwionych drozdowatych występujących w Polsce.
© Jurek Grzesiak 2010 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Droździk