Sierpówka (Streptopelia decaocto)


Sierpówka - Streptopelia decaocto
Sierpówka (Streptopelia decaocto) - potocznie cukrówka, a dawniej zwana synogarlic± tureck± - z niewiadomych przyczyn przywędrowała do nas z Turcji i Grecji, a od 1960 r. jest obserwowana na terenie całego kraju. Sierpówki przeważnie żyj± w pobliżu człowieka w osiedlach i miastach. W miastach jest znacznie rzadziej widywana od gołębia skalnego (miejskiego) ponieważ zamieszkuje wysokie drzewa. Para sierpówek jest stale ze sob±. Gniazdo zakładaj± na drzewach, rzadziej na parapetach i balkonach. Samica składa przeważnie 2 białe jaja. S± gniazdownikami.


Sierpówka - inne gołębie

Inne gołębie, które możemy obserwować blisko człowieka to goł±b miejski i grzywacz. Gatunki, które jak na razie nie podlegaj± synurbizaji, to turkawka i siniak. S± to typowo le¶ne ptaki.


Grzywacz
Grzywacz

Goł±b miejski
Goł±b miejski

Turkawka
Turkawka

© Jurek Grzesiak 2009 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Sierpówka