Grzywacz (Columba palumbus)


Grzywacz - Columba palumbus
Grzywacz (Columba palumbus), ang. woodpigeon, jest największym dziko żyjącym polskim gołębiem. Upierzenie przeważnie ciemno szare, pierś często od kremowej do rdzawej, biała plama na szyi i na wierzchu skrzydeł. Występuje pospolicie na terenie całego kraju. Można go spotkać na obrzeżach lasów sąsiadujących z polami, w samotnych kępach drzew, w parkach, a od niedawna zasiedla także obrzeża miast. Gniazdo zakłada w koronie wysokiego drzewa. Jest to niedbale ułożony stosik gałęzi często prześwitujący od dołu. Samica składa dwa białe jaja. Żywi się nasionami i ziarnem zbieranym z ziemi. W Polsce objęty jest ochroną łowną.


fotografia gołębia grzywacza na gnieździe
Grzywacz na gnieździe ogrzewający pisklę.


Grzywacz - inne gatunki gołębi

Grzywacz - Columba palumbus
Inne gołębie pospolicie występujące w miastach i osiedlach ludzkich (podlegające synurbizacji) to gołąb miejski i sierpówka. Turkawka i siniak są gatunkami, które, jak na razie, unikają człowieka i zasiedlają lasy.


Gołąb skalny
Gołąb skalny

Sierpówka
Sierpówka

Turkawka
Turkawka


© Jurek Grzesiak 2009 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Grzywacz