B±k (Botaurus stellaris)


B±k - Botaurus stellaris
B±k (Botaurus stellaris, ang. Great Bittern lub Bittern) to duży wędrowny ptak wodny z rodziny czaplowatych o krępej sylwetce.Prowadzi bardzo skryty tryb życia spędzaj±c większo¶ć czasu w szuwarach. Najchętniej zamieszkuje zbiorniki wodne z szerokimi szuwarami, naturalne jeziora, stawy hodowlane, glinianki, starorzecza i podmokłe trzcinowiska. Swoj± obecno¶ć wiosn± zdradza dono¶nym bucz±cym głosem, przypominaj±cym ryk krowy, słyszalnym nawet z odległo¶ci kilku kilometrów. W zagrożeniu wyci±ga pionowo całe ciało staj±c słupka i zlewa się z otoczeniem, przez co staje się trudny do zauważenia nawet z bliska. Długo¶ć ciała: 70-80 cm, rozpięto¶ć skrzydeł około 115 cm, waga ok. 1000-2000 g.Ubarwiony br±zowo i rdzawo, plamkowany, kreskowany i pr±żkowany brunatno, co zapewnia mu doskonały kamuflaż w trzcinach. Nogi krótkie o długich palcach. Zamieszkuje północn± czę¶ć Eurazji i Afrykę południow±. Zimuje na południu Eurazji i w Afryce. Przeloty w III - IV i IX - XI. W Polsce bardzo nielicznie lęgowy występuj±cy na całym niżowym obszarze kraju. Nielicznie zimuje nad wodami ¶ródl±dowymi.
Gniazdo to platforma zbudowana z trzciny ukryta w szuwarach, nie tworzy kolonii. Wyprowadza zazwyczaj jeden lęg w roku po zniesieniu 3 do 6 oliwkowobr±zowych jaj. Jaja wysiadywane s± przez okres 25-26 dni, w wysiadywaniu uczestnicz± także samce. Pisklęta opuszczaj± gniazdo po 4-5 tygodniach, a lotno¶ć osi±gaj± po 50-55 dniach. Pokarm to głównie ryby, płazy, rzadziej wodne bezkręgowce, na które poluje zazwyczaj w nocy. Zdarza się jednak, że poluje w dzień (pod wieczór) na ł±ce. Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie Ptasiej, zagrożony utrat± siedlisk lęgowych w wyniku wycinania i wypalania szuwarów.
b±k

przestraszony b±k
W sytułacji zagrożenia b±k wyci±ga szyję, aby upodobnić się do trzcin.
Jak widać na zdjęciu powyżej strategia ta skuteczna jest tylko w trzcinowisku.


B±k - podobne gatunki

B±k - Botaurus stellaris
Ptakiem zamieszkuj±cym podobne ¶rodowisko co b±k jest b±czek. Jest on znacznie mniejszy i łatwo rozpoznawalny po ciemnym płaszczu, czapeczce i jasnych pokrywach skrzydłowych.
© Jurek Grzesiak 2010 - Fotograficzny atlas flory i fauny - B±k