Makolągwa (Carduelis cannabina)


Makolągwa - Carduelis cannabina
Makolągwa (Carduelis cannabina) ang. Common Linnet, jest łatwo rozpoznawalna po rdzawo-brązowym, cętkowanym płaszczu z białą wstawką na lotkach pierwszorzędowych. Samiec ma charakterystyczne dwa czerwone pasy na piersi oraz czerwone czoło. Samica i samiec w szacie spoczynkowej zamiast czerwonych partii mają brązowawe pasy na kremowym tle (samiec jest bardziej rdzawy od samicy). W Polsce makolągwa jest dość pospolitym ptakiem, głównie na niżu. Występuje na suchych terenach otwartych z grupkami krzewów i drzew, zamieszkuje także skraje lasów i ogrody. Gniazdo buduje w gęstych zaroślach, zwykle metr nad ziemią. W kwietniu składa 4-6 jasnych, różowo plamkowanych jaj, często 2 lęgi w roku. Żywi się przede wszystkim nasionami chwastów i krzewów, rzadziej drzew, w sezonie lęgowym także owadami. Poza sezonem lęgowym makolągwa tworzy duże stada żerujące na nieużytkach. Regularnie zimuje.


Makolągwa - podobne gatunki

aaaa
Samca makolągwy w szacie godowej łatwo rozpoznać po czerwonej wstawce na czole oraz dwóch plamach na piersi (fotografia obok). W szacie spoczynkowej obie płcie są zbliżone kolorystycznie (samiec może być bardziej rdzawy) i podobne do dziwoni oraz rzepołucha. We wszystkich szatach makolągwę można rozpoznać po białej wstawce na lotkach pierwszorzędowych i brązowawym płaszczu.
© Jurek Grzesiak 2010 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Makolągwa