Bocian czarny (Ciconia nigra)


Bocian czarny - Ciconia nigra
Bocian czarny (Ciconia nigra), ang. Black Stork, jest bliskim krewniakiem bociana białego, jest jednak od niego o wiele rzadszy. W Polsce występuje ok. 1100 par, co stanowi około jedną piątą populacji Europejskiej. Inaczej niż bocian biały, gniazduje w starych lasach (często podmokłych), w pobliżu wilgotnych łąk i mokradeł. Gniazdo, zbudowane z grubych gałęzi, zakłada na wysokich drzewach (często dębach), nie toleruje sąsiedztwa człowieka. Często wykorzystuje jedno gniazdo przez wiele lat. Od połowy maja samica znosi 3-6 białych jaj. Bocian czarny żywi się przede wszystkim rybami i żabami, a uzupełnieniem diety są drobne bezkręgowce. Bociany czarne nie przepadają za towarzystwem swoich białych krewniaków, ale podczas lotu do Afryki czasami łączą się z nimi w stada. Obecnie liczebność tego gatunku nieznacznie wzrasta, jednak nadal jest on rzadki i zagrożony, szczególnie przez przekształcanie naturalnych środowisk i niepokojenie przez ludzi.


Bocian czarny - Ciconia nigra


Bocian czarny - podobne gatunki

Para bocianów czarnych
Znacznie częściej występującym w Polsce bocianem jest bocian biały. Jest on również mniej płochliwy i chętnie wykożystuje obecność człowieka.


Bocian biały
Bocian biały


© Jurek Grzesiak 2009 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Bocian czarny