Piegża (Sylvia curruca)


Piegża - Sylvia curruca
Piegża (Sylvia curruca), ang. Lesser Whitethroat, jest najmniejszą pokrzewką występującą w Polsce. Jest podobna do cierniówki. Różni się od niej ciemno szarymi nogami (u cierniówki są rdzawe) oraz brakiem rdzawych wstawek na skrzydłach. Piegża ma także ciemniejsze tęczówki. Gniazduje we Wschodniej i Środkowej Europie. Gniazdo zakłada w skupiskach gęstych krzewów, w poszyciu leśnym, zadrzewieniach śródpolnych, parkach i ogrodach i w większości miejsc gdzie może znaleźć odpowiednią kryjówkę na gniazdo. Jest to luźna, półokrągła czarka umieszczona zwykle od 0,5 do 2 metrów nad ziemią. Samica składa w maju 3-5 biało-kremowych rzadko nakrapianych jaj. Najczęściej jeden lęg w roku, rzadziej dwa. Żywi się owadami i innymi drobnymi bezkręgowcami, a późnym latem także owocami np. dzikiego bzu.


Piegża - podobne gatunki

zdjęcie piegży
Piegża jest podobna do innych pokrzewek: gajówki oraz cierniówki. Od tej pierwszej jest bardziej kontrastowa, z wyraźnie odznaczającą się maską na twarzy. Od cierniówki różni się ciemnymi nogami i brakiem rdzawych lotek na skrzydle.© Jurek Grzesiak 2010 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Piegża