Jaskółka dymówka (Hirundo rustica)


Jaskółka dymówka - Hirundo rustica
Jaskółka dymówka (Hirundo rustica), ang. Barn Swallow, jest szczególnie pospolita na terenach wiejskich. W Polsce można ją pomylić tylko z jaskółką oknówką, lecz różni się od niej o wiele bardziej rozwidlonym ogonem z wydłużonymi skrajnymi sterówkami (u samca dłuższe niż u samicy). Czoło, podbródek i gardło jest rdzawe (u oknówki nie występuje ten kolor). Spód biały lub kremowy często z rdzawym nalotem (u oknówki biały) u bliskowschodniego podgatunku transitva spód jasno rudy. Żeruje latając nisko nad łąkami i wodami łapiąc owady. Gniazduje głównie w budynkach gospodarskich, lokalnie także pod mostami, a w cieplejszym klimacie na zewnątrz budynków. Ulepione z błota gniazdo jest otwartą czarą (oknówka ma gniazdo zamknięte) umiejscowione na krokwiach lub podobnych podporach. Po okresie lęgowym zbiera się wraz z innymi jaskółkami w ogromne stada łowiące owady nad trzcinowiskami lub bagnami, tam również nocuje. Do Afryki odlatuje w VIII-X wraca w IV-V.T
zdjęcia pisklęcia żebrzącego o pokarm zdjęcie piskląt dymówki
Na fotografiach powyżej młode jaskółki dymówki.
Gniazdo dymówki (w odróżnieniu od oknówki) jest otwarte od góry.
Dymówka - podobne gatunki


Oknówka
Oknówka

Oknówka jest głównie związana z krajobrazem wiejskim i ludzkimi zabudowaniami, gniazduje jednak również zdala od ludzi. Ubarwienie bardziej jednolite niż dymówki, o czysto białym spodzie i braku koloru rdzawego. Jej gniazdo jest całe zabudowane, z małym otworem wejściowym.

Brzegówka
Brzegówka

Jaskółka brzegówka gniazduje kolonijnie w piaszczystych skarpach, także w żwirowniach i piaskowniach. Jej ubarwienie jest szaro-brązowe.

© Jurek Grzesiak 2010 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Jaskółka dymówka