Smardz stożkowaty (Morchella conica)


Smardz stożkowaty - Morchella conica
Smardz stożkowaty (Morchella conica) podobnie jak inni przedstawiciele jego rodziny jest rzadki i objęty ochroną. Najczęściej spotykany w górach, preferuje podmokłe lasy łęgowe, rośnie w dobrze nasłonecznionych, wilgotnych i najczęściej porośniętych trawą miejscach na polanach i obrzeżach lasu. Gatunek jadalny, ale w stanie surowym lekko trujący, zbieranie go jest zabronione


© Jurek Grzesiak 2009 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Smardz stożkowaty