Trznadel (Emberiza citrinella)


Trznadel - Emberiza citrinella
Trznadel (Emberiza citrinella) jest pospolitym w całej Europie niepłochliwym ptakiem z rzędu wróblowatych. Ma wysmukłą sylwetkę z dosyć długim ogonem, żółtą głową i spodem oraz rdzawym kuprem. Żyje w nasłonecznionych skrajach lasów, polanach, małych zgrupowaniach drzew. Zimą stada trznadli zbierają się w grupach na polach, aby przeczekać mrozy. Wiosną stada dzielą się na pary, a każda z nich wybiera terytorium ok. 50m, na którym budują gniazdo. Znajduje się ono w nasłonecznionym miejscu na ziemi osłoniętym trawą lub krzewem. Jest to dołek wyłożony gałęziami, trawą i puchem, do którego samica pod koniec kwietnia składa 5 ciemno-kremowych kreskowanych jaj. Po odchowaniu pierwszego lęgu, najczęściej w czerwcu, para przystępuje do drugiego. Trznadle jak wszystkie łuszczaki żywią się nasionami, ale ze względu na słabszą budowę dzioba wybierają te mniejsze i miększe.zdjęcie trznadla - samica w spoczynkowej
Samica w szacie spoczynkowej.

fotografia trznadla w szacie godowejZdjęcie trznadla
Charakterystyczną cechą trznadla jest rdzawy kuper.


Trznadel - podobne gatunki

Trznadel - Emberiza citrinella
Cechą charakterysyczną trznadla jest rdzawy kuper, który odróżnia go od podobnego cierlika (gatunku, który rzadko zalatuje do Polski). Ptakiem zamieszkującym podobne siedliska jest potrzeszcz.


Potrzeszcz
Potrzeszcz


© Jurek Grzesiak 2009 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Trznadel