Lis (Vulpes vulpes)


fotografia lisa w zimie
Lis (Vulpes vulpes) jest doskonałym i sprytnym drapieżnikiem. Obdarzony jest bardzo dobrym słuchem, wzrokiem i węchem, co bardzo ułatwia mu lokalizowanie ofiary. Lis ma bardzo urozmaicony jadłospis: gryzonie, żaby, mniejsze ptaki, latem owady, jesienią także owoce, w miastach odpadki. Poluje głównie nocą. Zamieszkuje wszystkie typy lasów, zarośnięte łąki, zdziczałe parki, a coraz częściej, dzięki swoim zdolnościom przystosowawczym, zasiedla też przedmieścia osiedli ludzkich i ogródki działkowe. Samica rodzi 4-5 młodych. Lisy żyją w norach. Zakładane są one najczęściej na pochyłościach gruntu niedaleko skraju lasu. Zajmują często też opuszczone nory borsuków, a niekiedy nawet żyją z nimi w jednym "mieszkaniu". Norę lisa można rozpoznać po rozrzuconych w około kościach zwierząt (tylko kiedy są młode).


Lis - Vulpes vulpes

Lis - Vulpes vulpes

polowanie lisa na gryzonie pod śniegiem
Na zdjęciu powyżej lis polujący na gryzonie pod śniegiem.

Lis - Vulpes vulpes

© Jurek Grzesiak 2009 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Lis