Łozówka (Acrocephalus palustris)


Łozówka - Acrocephalus palustris
Łozówka (Acrocephalus palustris), ang. Marsh Warbler, jest bardzo podobna do swojej krewniaczki z północy - zaroślówki, która jest coraz częściej stwierdzana w Polsce. Różni się jednak od niej wyższym czołem, smuklejszą budową ciała krótszym dziobem i żywszymi kolorami. Podobny do łozówki jest też trzcinniczek. Oba gatunki można rozróżnić praktycznie tylko po głosie, zwyczajach i środowisku w jakim żyją. Łozówki występują w bujnych zaroślach i pokrzywach w pobliżu rozlewisk i rzek, ale często gnieżdżą się też z dala od wody. Gniazdo to koszyk zawieszony ok. 20 cm nad ziemią na kilku łodygach w zaroślach. Na początku czerwca samica składa 5 zielonkawych nakrapianych jaj. Po ok. 13 dniach wylęgają się młode, są gniazdownikami. Pożywieniem łozówek są owady.


gniazdo łozówki
Gniazdo łozówki.


Łozówka - podobne gatunki

Łozówka jest bardzo podobna do zaroślówki i trzcinniczka. O ile trzcinniczki występują głównie w trzcinowiskach, to łozówkce niekoniecznie potrzebna jest woda w środowisku. Wszystkie te ptaki najlepiej rozpoznawać po głosach, jest to najpewniejsza metoda ich rozróżnienia. Ubarwione są bardzo podobnie, trzcinnieczek jest nieco bardziej brązowy.


Trzcinniczek
Trzcinniczek


© Jurek Grzesiak 2009 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Łozówka