Dzięcioł zielony (Picus viridis)


Dzięcioł zielony - Picus viridis
Dzięcioł zielony (Picus viridis), ang. Green woodpecker jest najbardziej kolorowym z naszych dzięciołów. Jest wybitnym specjalistą od mrówek. Tworzy on lejkowate otwory w mrowiskach i miękkich pniakach, a następnie przy pomocy długiego, lepkiego języka zjada właścicieli "domu" do którego wtargnął. Jego bębnienie można usłyszeć rzadko, z racji jego upodobań żywieniowych. Bardzo bliskim krewniakiem dzięcioła zielonego jest dzięcioł zielonosiwy, jednak nie ma on tak długiej czerwonej czapeczki (u zielonego sięga do potylicy), a w jego ubarwieniu przeważa szarość. Samica dzięcioła zielonego (z lewej) różni się od samca (zdjęcia u dołu) brakiem czerwonego paska na wąsie. Występuje na obrzeżach lasów liściastych, zadrzewieniach śródpolnych, starych, zdziczałych parkach i w dolinach rzek. Najliczniej występuje w środkowej i wschodniej części kraju, jest jednak znacznie rzadszy niż dzięcioł duży. Z powodu swojego słabszego od innych dzięciołów dzioba na dziuple wybiera drzewa o miękkim drewnie np. topolę osikę lub wierzbę. W końcu kwietnia samica składa 6-9 białych jaj. Po ok. 16 dniach wylęgają się młode, które jak wszystkie dzięcioły są gniazdownikami. Dzięcioły zielone zimują w Polsce.


Dzięcioł zielony - Picus viridis
Na fotografii powyżej samiec dzięcioła zielonego.
(Od samicy wyróżnia go czerwona wstawka na czarnej plamie poniżej oka).


fotografia śladu żeru dzięcioła na mrówkach
Ślad żerowania dzięcioła zielonego w mrowisku.


Dzięcioł zielony - podobne gatunki

zdjęcie dzięcioła zielonego
Ptakiem podobnym do dzięcioła zielonego jest dzięcioł zielonosiwy. Oprócz ogólnie bardziej szarego ubarwienia, nie ma on tak dużej, jak zielony, czerwonej czapeczki i czarnej obwódki wokół oka.


© Jurek Grzesiak 2009 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Dzięcioł zielony