Łakownica spłaszczona


Łakownica spłaszczona
Łakownica spłaszczona jest grzybem saprofitycznym. Pożera przede wszystkim drzewa liściaste i rzadziej iglaste (najczęściej martwe). Kapelusz zazwyczaj spłaszczony, półkulisty, bocznie przyrośnięty do podłoża. W okresie zarodnikowania powierzchnia kapelusza jest pokryta grubą warstwą zarodników i wygląda jak posypana kakao. Wysyp rdzawo-brązowy do kakaowo-brązowego. Wytwarzanie zarodników jest bardzo obfite i trwa od czerwca do października. Jest gatunkiem pospolitym. Owocniki wyrastają przez cały rok. Łakownica jest niejadalna. Wywołuje silną białą zgniliznę drewna.

© Jurek Grzesiak 2009 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Łakownica spłaszczona