Łuskwiak nastroszony (Pholiota squarrosa)


Łuskwiak nastroszony - Pholiota squarrosa
W Europie wyróżniamy około 30 gatunków łuskwiaków. Wszystkie są podobne i rozkładają drewno. Łuskwiak nastroszony (Pholiota squarrosa) pasożytuje na pniakach i korzeniach martwych drzew najczęściej buka, świerka i drzew owocowych. Rośnie w parkach, lasach i sadach. Jest niejadalny.


© Jurek Grzesiak 2009 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Łuskwiak nastroszony