Bóbr europejski (Castor fiber)


Bóbr europejski - Castor fiber
Bóbr europejski (Castor fiber) jest największym gryzoniem w Europie. Do niedawna był rzadkim gościem nad naszymi wodami lecz obecnie bobry zwiększyły swoją liczebność i zaczęły wyrządzać poważne szkody w drzewostanie. Mimo to są nadal rzadkie i objęte ochroną. Bobry żyją nad jeziorami i rzekami, które spiętrzają za pomocą tam. Zamieszkują 1-2 metrowe domki zbudowane z gałęzi (żeremia) lub rzadziej nory. Żeremia zimą służą za pokarm. Wejścia do nich są zawsze pod wodą. Bobry żywią się korą i liśćmi miękkich drzew takich jak wierzby. Do gałęzi dostają się ścinając całe drzewa. Na żer wychodzą o zmroku i są bardzo płochliwe. Bobry są doskonałymi pływakami.


Bóbr europejski - Castor fiber
Bobry najczęściej żerują o zmroku i w nocy.

Bóbr europejski - Castor fiber

zdjęcie tamy bobrów
Na fotografii powyżej tama, poniżej ślad żerowania bobrów.

fotografia zgryzu drzewa

ścieżka bobra
Ścieżka bobrów z perspektywy bobra wracającego do domu.© Jurek Grzesiak 2009 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Bóbr europejski