Grzybówka czysta (Mycena pura)


Grzybówka czysta (Mycena pura)
Grzybówka czysta (Mycena pura) jest grzybem o bardzo szerokim występowaniu. Rośnie w lasach (szczególnie tam gdzie jest rozwinięta warstwa ściółki) i na łąkach w grupach w całej Europie. Jest grzybem trującym.

Niestety nie jestem pewien gatunku. Najprawdopodobniej jest to jakaś inna grzybówka (żółty trzon), ale jaka.


© Jurek Grzesiak 2009 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Grzybówka czysta