Borowik szlachetny (Fomitopsis pinicola)


Borowik szlachetny - Boletus edulis
Borowik szlachetny (Boletus edulis) występuje przede wszystkim w borach iglastych pod świerkami i sosnami, wyróżniamy jednak inne jego odmiany, które są w symbiozie z dębami lub bukami. Borowik szlachetny rośnie najchętniej w górskich drzewostanach świerkowych. Rosną samotnie lub w małych grupkach. Jest razem ze swoimi odmianami uważany za jeden z najlepszych i najsmaczniejszych grzybów w Polsce.


© Jurek Grzesiak 2009 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Borowik szlachetny