Orlik krzykliwy (Aquila pomarina)


Orlik krzykliwy (Aquila pomarina, ang. Lesser Spotted Eagle) to wędrowny ptak drapieżny z rodziny jastrzębiowatych, zamieszkujący wschodnią i południową Europę, Azję Mniejszą i subkontynent indyjski. Europejskie ptaki zimują w Afryce. Przeloty w kwietniu i wrześniu-październiku. W Polsce gatunek ten był dawniej pospolity i liczny, obecnie bardzo nielicznie lęgowy (około 1700-1900 par), głównie na północy i wschodzie kraju. Średnie wymiary ciała to: długość 61-66 cm, rozpiętość skrzydeł 160-170 cm, waga do 1600 g.

Obie płci ubarwione są podobnie: ciemno, matowo z szarym odcieniem. Potylica i barki jaśniejsze. Dziób ciemny, palce żółte. Podobny do orła przedniego, lecz wiele mniejszy, nieco większy od myszołowa. W locie widoczne długie, deskowate skrzydła z palczasto rozłożonymi lotkami pierwszego rzędu oraz białe nasady lotek.

Zamieszkuje zwarte, stare i rozległe lasy, przeważnie mieszane, w pobliżu pól uprawnych, łąk i pastwisk, na obszarach obfitujących w tereny podmokłe i jeziora. Łatwy do zobaczenia tylko na obszarach liczniejszego występowania. Poluje na stosunkowo drobne zwierzęta (głównie płazy i gady, ale także drobne ptaki, małe ssaki i duże owady), których wypatruje z wysokiego posterunku lub też chwyta je na piechotę.

Gnieździ się zazwyczaj na wysokich drzewach, w koronie, zwykle przy pniu lub rozwidleniu konarów. Gniazdo jest zbudowane z gałęzi, wysłane trawą. Wyprowadza jeden lęg w roku, składając 1-2 białawe lub rudawe jaja (63x53 mm.) pokryte brązowymi plamami, bez połysku, składane pod koniec kwietnia lub na początku maja. Wysiadują oboje rodzice przez okres 40-43 dni. Pisklętami opiekują się także oboje przez 49-56 dni w gnieździe i około 25 dni poza nim.

Objęty ochroną gatunkową ścisłą. Wokół gniazd orlików krzykliwych obowiązuje strefa ochronna przez cały rok w promieniu do 100 m, a okresowo (od 1.03 do 31.08) - w promieniu do 500 m od gniazda.

Za brak fotografii przepraszam.

© Jurek Grzesiak 2010 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Orlik krzykliwy