Rzekotka drzewna (Hyla arboreta)


Rzekotka drzewna - Hyla arboreta
Rzekotka drzewna (Hyla arboreta, ang. European Tree Frog, Common Tree Frog) - jest małym kilkucentymetrowym płazem (samce mierzą 31-51, a samice 37-60 mm), z rodziny rzekotkowatych (Hylidae), rzędu płazów bezogonowych (Anura) i gromady płazów (Amphibia). Jest najbardziej ciepłolubnym gatunkiem spośród wszystkich naszych płazów bezogonowych.

Ma delikatne, smukłe i proporcjonalne ciało. Jej tylne nogi są długie, przystosowane do skoków. Palce rzekotki zakończone są okrągłymi, lepkimi przylgami służącymi do chodzenia po gładkich pionowych powierzchniach (może się wspinać nawet po pionowych szybach). Błony pławne na jej nogach są krótkie. Na grzbiecie skóra rzekotki jest bardzo gładka, lśniąca i delikatna, zaś na brzuchu chropowata. Patrząc od góry, na czubku pyska zobaczymy leżące blisko siebie dwa małe otwory nosowe. Dalej znajdują się duże, szeroko rozstawione, wyłupiaste oczy o poziomych, eliptycznych źrenicach. Za oczami znajdują się wyraźnie widoczne błony bębenkowe. Grzbiet rzekotki ma zielony kolor, jednak jego barwa może się zmieniać od jasnożółtej do prawie czarnej. Zmiana taka może nastąpić już w przeciągu 15 - 20 min. Brzuch jest białawy i lepki co dodatkowo ułatwia utrzymywanie się na gładkich powierzchniach. Dymorfizm płciowy jest słaby.

Rzekotka drzewna zasiedla głównie środowiska nizinne (w górach dociera do 1500 m. n.p.m.) z dobrze rozwiniętą warstwą drzew i krzewów, wśród liści których żyje. Może żyć także wśród traw. Prowadzi lądowy, najczęściej nadrzewny tryb życia. Można ją spotkać nad brzegami zbiorników wodnych, na skrajach lasów, w parkach, na zakrzaczonych łąkach i w ogrodach. Zamieszkuje całą środkową Europę, Półwysep Bałkański i część Półwyspu Pirenejskiego. W Polsce występuje na terenie całego kraju, choć wszędzie nielicznie.

Rzekotki odbywają gody dość późno. Ze snu zimowego budzą pod koniec marca lub w kwietniu, a gody przypadają na kwiecień lub maj. Gody odbywają się najbardziej intensywnie w ciepłe i wilgotne noce. Spadek temperatury poniżej 10°C powoduje przerwę w godach, które wznawiane są po ociepleniu. Samica odnajduje partnera kierując się, wydawanym przez niego charakterystycznym głosem. Samce odzywają się głośno, a ich głos jest najbardziej donośny wśród polskich płazów. W okresie godowym rzekotki można usłyszeć nawet z odległości jednego kilometra. Samica składa do 1000 jaj w pakietach wielkości orzecha włoskiego. Jeden pakiet zawiera 10 do 50 jaj. Rzekotki składają skrzek na dnie stojących zbiorników wodnych. W zbiorniku powinna znajdować się również roślinność wodna, potrzebna kijankom. Kijanki mają oliwkowe ubarwienie z charakterystycznym złotym połyskiem, a po wykluciu mierzą około 5 mm. W lipcu i sierpniu kijanki przeobrażają się w małe (13-15 mm) rzekotki. Czasami kijanki mogą zimować w wodzie. Po przeobrażeniu młode przez pewien czas przebywają w małych grupkach na roślinności porastającej brzeg zbiornika. Dojrzałość płciową osiągają po około 2 latach.

Rzekotki (poza okresem godowym) prowadzą ściśle lądowy tryb życia (można je spotkać nawet w znacznych odległościach od wody). Chętnie przebywają na leszczynie, malinie i jeżynie, ale także na źdźbłach trawy. Nie wchodzą wyżej niż na 10 m. Młode można spotkać również na ziemi. Poza okresem godowym żyją samotnie. Płazy te chętnie kryją się wśród liści. Są tam bardzo trudne do dostrzeżenia, gdyż ich ciało przypomina kształtem liść, a jego kolor może się zmieniać w ogromnym zakresie. Dodatkowo w przypadku zagrożenia rzekotka siedzi nieruchomo i ewentualnie spada w gęstwinę liści poniżej. Przed drapieżnikami chroni je również silna trucizna wytwarzana, w małych ilościach, przez ich gruczoły skórne. Aktywna jest głównie o zmierzchu i w nocy. Najczęściej siedzi nieruchomo czekając na zdobycz. Do lecącego owada zręcznie skacze, często na znaczną odległość i w skoku chwyta go otwartym pyskiem. Prawie nigdy nie chybia. Żywi się owadami (głównie muchówkami i błonkówkami) zjada również omomiłki i inne niewielkie chrząszcze oraz skorki, pluskwiaki i pajęczaki. Rzekotka kończy aktywne życie wraz z opadaniem liści. W sen zimowy zapada na początku października, zimuje na ziemi w szczelinach lub pod grubą warstwą liści. Niektórzy twierdzą, że zimuje również w wodzie. Ze snu zimowego budzi się w kwietniu.

Samce rzekotek mogą wydawać odgłosy również poza okresem godów, aczkolwiek są one zupełnie inne niż podczas godów. Skrzeczenie to nie ma nic wspólnego z pogodą, a trzymanie rzekotek w roli żywego barometru, wbrew powszechnym opiniom, nie daje rezultatów. Poza tym rzekotka jest gatunkiem chronionym i takie postępowanie jest nielegalne. Zdobyczą rzekotki padają również jadowite owady, takie jak osy, których jad im nie szkodzi.
zdjęcie żaby, rzekotki

Rzekotka drzewna - Hyla arboreta


© Jurek Grzesiak 2010 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Rzekotka drzewna