Ślepowron (NAZWA_LT)


Ślepowron - NAZWA_LT
Ślepowron (Nycticorax nycticorax, ang. Black-crowned Night Heron lub Night Heron) to duży ptak brodzący z rodziny czaplowatych, o krępej sylwetce i krótkich nogach. Długość ciała: 58-70 cm, rozpiętość skrzydeł 105-110 cm, waga 400-800 g. Głowa, szyja i spód białe, na głowie czarna czapeczka. Czarny również grzbiet, a skrzydła, pokrywa nadogonowa i ogon szare. W okresie godowym z głowy wyrastają długie białe pióra. Tęczówka czerwona. Dziób czarny. Prowadzi nocny tryb życia, a w ciągu dnia przebywa w ukryciu. Ożywia się o zmierzchu, gdy wylatuje na żer i wtedy najłatwiej go można zaobserwować. Wędrowny, przylot: IV-V, odlot: VIII-IX.

Zasiedla wyspy porośnięte roślinnością krzewiastą na stawach rybnych oraz łozowiska i krzaczaste zarośla i zadrzewienia nad brzegami rzek i zbiorników zaporowych, zabagnione brzegi zbiorników wody, zarówno słodkiej jak i słonej. Pożywienie to płazy, ryby i wodne bezkręgowce.

W Polsce bardzo nieliczny ptak lęgowy, (około 550 par, ale populacja wolno wzrasta) na niewielkim obszarze w dolinie górnej Wisły, sporadycznie gniazduje w PN Ujście Warty, na Zbiorniku Jeziorsko i w dolinie Nidy.

Gniazduje w koloniach, czasem w towarzystwie innych czapli. Gniazdo to konstrukcja o średnicy 30-40 cm, na krzewie lub drzewie posadowiona niezbyt wysoko o kształcie płaskiej platformy z gałązek o ażurowej konstrukcji. W ciągu roku wyprowadza jeden, rzadziej dwa lęgi, składając w różnych porach roku 3 do 6 niebieskozielonkawych jaj. Wysiadywanie trwa 20-22 dni przez obydwoje rodziców. Młode początkowo pozostają w gnieździe, a potem przemieszczają się po gałęziach. Gniazdo opuszczają po 3-4 tygodniach, a lotność uzyskują po 40-50 dniach. Pełną dojrzałość osiągają po 2-3 latach.

Ptak chroniony, wymieniony w Polskiej czerwonej księdze zwierząt, jako wymagający szczególnej troski i w Dyrektywie Ptasiej jako zagrożony przez wycinanie krzewów na wyspach i w dolinach rzecznych .
pływający na wodzie ślepowron
Na sąsiednich fotografiach ślepowron polujący w nietypowy, jak na czaplę, sposób.
Ptak wypływał na środek zbiornika i udeżał w ofiarę lub lekko zanużał się (podobnie jak żerują pławice).


ślepowron z rybą w dziobie

czapla i warzęcha
Powyżej dorosły ślepowron na tle warzęchy.

zdjęcie młodego ślepowrona
Portret młodego ślepowrona, jeszcze z resztkami puchu na głowie.

fotografia lecącego ślepowrona

odpoczywająca grupa ślepowronów
Podczas dnia ślepowrony najchętniej odpoczywają
w grupach na drzewach i w zaroślach. Polują głównie nocą.
zdjęcie polującej czapli© Jurek Grzesiak 2010 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Ślepowron