Warzęcha (Platalea leucorodia)


Warzęcha - Platalea leucorodia
Warzęcha (Platalea leucorodia) ang. Eurasian Spoonbill, jest bardzo łatwo rozpoznawalna po dziobie w kształcie chochli. W szacie godowej ma żółtą obrożę u nasady szyi oraz pęk długich piór wyrastających na karku. W locie można ją odróżnić od białych czapli po wyciągniętej szyi i lekko uniesionym dziobie.
Warzęcha gniazduje kolonijnie, często razem z czaplami. Gniazdo umieszcza w niedostępnych łanach trzcin lub innych zarośli. Żywi się drobnymi bezkręgowcami, a także małymi rybkami. Najchętniej żeruje stadnie na płytkich rozlewiskach. Ptaki wtedy poruszają się wolno koło siebie, odfiltrowując dziobem pokarm z wody.

Warzęcha nie gnieździ się w Polsce, jednak nieregularnie zalatuje (stwierdzona ok.100 razy), najczęściej wiosną. Pojawia się w całym kraju, najchętniej w jego południowej części. Ptak ten należy do rodziny ibisowatych.
młody żebrzący o pokarm rodzica
Na sąsiednich fotografiach dorosła warzęcha zaczepiana przez tegorocznego młodego,
który jeszcze próbuje (bezskutecznie) wyżebrać pokarm od rodzica.


młoda warzęcha żebrząca o pokarm

młoda i dorosła

warzęcha z rybą w dziobie
Warzęcha chętnie zjada także ryby.

ptak w szacie godowej młoda warzęcha
Dorosły osobnik w szacie godowej (po lewo) ma długie pióra na karku i rdzawą obrożę na piersi.
Z prawej młody osobnik, bez żółtej końcówki dzioba.


zdjęcie dorosłej warzęchy z rybą
Na fotografii powyżej widoczne charakterystyczne, pomarańczowe podgardle dorosłego osobnika.

fotografia warzęchy w locie
W locie można ją łatwo odróżnić od czapli białej po wyprostowanej szyi.


© Jurek Grzesiak 2010 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Warzęcha