Wieczernica szczawiówka (Apatele rumicis)


Wieczernica szczawiówka - Apatele rumicis
Wieczernica szczawiówka (Apatele rumicis) jest jednym z najpospolitszych gatunków naszych motyli. Jest ćm±. W roku występuj± dwa, niewyraĽnie oddalone od siebie, pokolenia. Lataj± od IV do IX. G±sienice żeruj± na wielu gatunkach ro¶lin zielnych i krzewów.

© Jurek Grzesiak 2010 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Wieczernica szczawiówka