Znamionówka tarniówka (Orgyia antiqua)


Znamionówka tarniówka - Orgyia antiqua
Znamionówka tarniówka (Orgyia antiqua) jest pospolitym motylem nocnym. Ćmy te występuj± w dwóch pokoleniach. Pierwsze wylęga się z przezimowanych jaj i występuje w VI-VII. Drugie pojawia się VIII-IX. G±sienice żeruj± na wielu gatunkach drzew li¶ciastych i krzewów. Samice nie maj± skrzydeł. Składaj± jaja w jednym kokonie.

© Jurek Grzesiak 2010 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Znamionówka tarniówka